Privacy beleid

Op deze pagina vind je het privacy beleid van Brand Angel en lees je meer over de cookies die ik gebruik. Ik respecteer je privacy en draag er zorg voor dat je persoonlijke informatie zorgvuldig wordt behandeld. Op brandangel.nl verzamel ik informatie over de bezoekers om de site te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Persoonsgegevens

In sommige gevallen komt het voor dat ik je vraag enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals je NAW-gegevens, e-mailadres, website etc. Wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt als nieuwsbriefabonnee of bij het contactformulier. Hierbij geef ik aan welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Je gegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van Brand Angel of voor het uitvoeren van een actie of inschrijving op jouw verzoek en de evaluatie daarvan. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat aan ons doorgeven via engel@brandangel.nl.

Je gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. Brand Angel zal altijd overeenkomstig de WBP handelen. Daarnaast verstrek ik nooit zonder toestemming gegevens aan derden, tenzij ik daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht ben. Brand Angel bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Cookies

Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Op 4 februari 2015 is een wetswijziging definitief geworden waardoor cookies met geen of geringe privacy-gevolgen buiten de cookie-wetgeving vallen. De wet stelt voor privacy-gevoelige cookies nog steeds verplicht dat gebruikers aan websites toestemming verlenen voor het gebruik hiervan. Op deze pagina vertel ik graag wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen, hoe ik ermee omga en hoe je ze kunt uitschakelen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die door je browser worden opgeslagen op je computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook Brand Angel maakt gebruik van cookies.

Sommige cookies worden door Brand Angel geplaatst (first party cookies), andere door partijen waarvan er content op Brand Angel getoond wordt, zoals bijvoorbeeld social media sites (third party cookies).

Cookies op Brand Angel

Op BrandAngel.nl worden twee soorten cookies gebruikt.

1. Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze cookies werkt BrandAngel.nl niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

2. Analytics cookies

BrandAngel.nl werkt met Google Analytics en gebruikt daarvoor cookies zodat ik kan meten waar mijn bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen etc. Deze informatie is voor mij van groot belang; op basis van deze meetgegevens kan ik de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. De gemeten gegevens worden anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. Sinds de eerdergenoemde wetswijziging van 4 februari 2015 hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming meer te worden gevraagd.

Cookies uitzetten

Mocht je geen cookies willen installeren, dan kun je dit in je browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van je browser: ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari.

Let op! Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet altijd van alle functionaliteiten van BrandAngel.nl gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Als je dit belangrijk vindt, raadt ik het je aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zal ik er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. Wil je meer lezen over de Nederlandse cookiewet? Lees dan de Handleiding Cookiewet (pdf), die de DDMA (branchevereniging voor dialoogmarketing) heeft samengesteld.

Start typing and press Enter to search